Accessibilitat Digital Evolutiva

Pàgina d'inici » Serveis d’Accesibilitat » Accessibilitat Digital Evolutiva

Accesibilitat Digital Evolutiva

En Estudi Inclusiu hem modulat per fases progressives i independents els diferents tipus de perfils que poden tindre dificultats en la comprensió i gestió de la informació en l’entorn digital.

01

En una 1a fase es facilita l’accés a la informació amb eines bàsiques de l’accessibilitat:

Canviar la font a un tipus més llegible o especial per a persones amb dislèxia

Aplicar contrast de color a tota la web

Ressaltar enllaços

Aplicar zoom sobre tota la web.

02

2a fase, ampliem les eines d’accessibilitat digital en incorporar pictogrames en els menús, títols i formularis de contacte. Així com automatitzem la publicació dels textos en lectura fàcil.

Amb això aconseguim que persones que per raons de formació, desconeixement de l’idioma o de dificultat de comprensió lectora puguen desembolicar-se en el món digital amb més facilitat.

Amb els pictogrames s’ajuda a identificar el significat dels continguts i amb la lectura fàcil es propicia una millor comprensió dels textos.

03

3a fase, dotem d’eines accessibles per a persones amb gran dificultat a veure o entendre el contingut de la pàgina. Per a aquests perfils s’habiliten locucions on es lligen els continguts de la pàgina permetent-los accedir a tota la informació d’aquesta.

04

4a fase, en el perfeccionament progressiu dotem a la pàgina de vídeos amb llengua de signes en tots els menús, títols i textos de la web perquè aquelles persones amb diversitat auditiva accedisquen fàcilment a la informació d’aquesta.