Política de privacitat

Pàgina d'inici » Política de privacitat

A efecte d’el que es preveu en el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea 2016/679 de 27 d’abril de 2016 i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal Estudi Inclusiu amb CIF _________ d’ara endavant Estudi Inclusiu, informa l’Usuari de l’existència del tractament de les dades de caràcter personal.

*ENVIO I REGISTRE DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

L’enviament de dades de caràcter personal és obligatori per a contactar i rebre informació sobre els productes i serveis d’Estudi Inclusiu, havent de subscriure’s expressament en nostra *newsletter si vol que li mantinguem informat periòdicament de tots els productes i novetats.

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis d’Estudi Inclusiu.

D’acord a el que s’estableix en el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea 2016/679 de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades personals que s’obtinguen com a conseqüència del seu enviament de dades personals, seran objecte de tractament per Estudi Inclusiu amb domicili en C/ Sant Vicent Núm. 83 7G de València tenint implementades les mesures de seguretat necessàries per a garantir la privacitat.

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES FACILITADES

L’Usuari que envia la informació a Estudi Inclusiu és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant-se Estudi Inclusiu de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantindre’ls degudament actualitzats.

L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

Estudi Inclusiu no respon de la veracitat de les informacions que no siguen d’elaboració pròpia i de les quals s’indique una altra font, per la qual cosa tampoc assumeix cap responsabilitat quant a hipotètics perjudicis que pogueren originar-se per l’ús d’aquesta informació.

S’exonera a Estudi Inclusiu de responsabilitat davant qualsevol mal o perjudici que poguera patir l’Usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per Estudi Inclusiu sempre que procedisca de fonts alienes a Estudi Inclusiu.

FINALITATS
Les finalitats de la recollida de dades són: el desenvolupament d’activitats i prestació d’informació sobre productes i posterior posada en contacte amb l’usuari d’Estudi Inclusiu.

*COMUNICACION DE DADES A *TECEROS

Estudi Inclusiu no comunicarà les dades dels usuaris a tercers. No obstant això, en el cas de ser cedits a alguna empresa es produiria una informació prèvia a la recollida sol·licitant el consentiment exprés de l’afectat.

EXERCICI DE DRETS D’ACCÉS, *RECTIFICACION, *SUPRESION I *OPOSICION, *LIMITACION DEL TRACTAMENT, PORTABILITAT DE DADES (art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 I 23 *RGPD, Art. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 93, 94 I 95 *LOPDGDD)

Podrà dirigir les seues comunicacions, revocar el consentiment prestat i exercitar el dret d’accés a les seues dades personals obtenint còpia d’aquests. El dret de rectificació de dades inexactes o incompletes. El dret de supressió de les seues dades personals. El dret de retirada de les seues dades personals de la seua pàgina web. El dret d’oposició al tractament de les seues dades personals. El dret de limitació del tractament de les seues dades personals. I el dret a la portabilitat de les seues dades personals automatitzades per correu: dirigit a Estudi Inclusiu, C/Sant Vicent núm.83 7G de València Per a exercir aquests drets i en compliment de la Instrucció 1/1998, de 19 de gener, de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, és necessari que vosté acredite la seua personalitat enfront d’Estudi Inclusiu mitjançant l’enviament de fotocòpia de Document Nacional d’Identitat o qualsevol altre mitjà vàlid en Dret.

Els interessats tenen dret a reclamar davant l’autoritat de control

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades personals de l’Usuari seran tractats de forma activa mentre ostente la condició d’Usuari d’estudioinclusivo.com; és a dir, mentre no revoque el seu consentiment o no exercisca el seu dret de cancel·lació, supressió o oposició a alguna finalitat en concret.

En cas de revocar el seu consentiment o exercir els drets de cancel·lació o supressió, les seues dades seran bloquejades i conservades de forma restringida a la disposició de les autoritats competents durant un termini de 3 anys per a atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament.

LEGITIMACIÓ PER Al TRACTAMENT DE LES DADES

El registre en estudioinclusivo.com és lliure i voluntari per a l’Usuari, per la qual cosa la base legitimadora del tractament de les seues dades personals és el seu consentiment.

*ACEPTACION I CONSENTIMENT

L’ús de la web li atorga la condició d’usuari del mateix (d’ara endavant, el “Usuari”), i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part d’estudioinclusivo.com, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals, en la versió publicada per la “web”, en el moment mateix que l’Usuari accedisca a aquesta. Com a conseqüència, és deure de l’Usuari llegir detingudament el present avís legal cada vegada que utilitze la Web, pel fet que aquesta pot patir modificacions.

En relació amb l’oferta de serveis de la societat de la informació directament a un xiquet, el tractament de les dades personals d’un xiquet serà lícit quan aquest tinga almenys 16 anys d’edat. Quan el xiquet siga menor de 16 anys, aquest tractament només serà legal si el titular de la responsabilitat parental sobre el xiquet dóna o autoritza el seu consentiment, i en la mesura en què el done o autoritze. Respecte al límit d’edat del consentiment vàlid, la llei 3/2018 de 5 de desembre de 2018, queda fixada quan el xiquet siga major de 14 anys.

MESURES DE SEGURETAT INFORMÀTICA

Estudi Inclusiu ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals requerides per a garantir la privacitat de les dades. No obstant això, disposem d’altres mitjans addicionals, com són *firewalls d’última generació, a part de mesures tècniques com a programari per a l’encriptació de la informació confidencial i control d’accés a la informació de caràcter personal, usuaris restringits, polítiques de seguretat, usuaris i contrasenyes que caduquen segons exigeix la *LOPD, i altres sistemes orientats a evitar el mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals facilitades Estudi Inclusiu.

Estudi Inclusiu no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es pogueren derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a Estudi Inclusiu; de retards o bloquejos en l’ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el C.P.Sr. (Centre de Procesaments de dades), en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguen ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control d’Estudi Inclusiu.